Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

SUBIECT EVALUARE NAIONAL? LA FILOSOFIE - CLASA A XII-A

de portalInvatamant.ro la 26 Sep. 2011
0 comentarii
Fii primul care comenteazaTEST DE EVALUARE INIĂÂIALĂ“â
Disciplina FILOSOFIE
Anul ĂŸcolar 2011-2012
clasa a XII-a

MODEL
Ăâ Pentru rezolvarea corectĂ“ƒ a tuturor cerinĂÂelor din Partea I ĂŸi din Partea a II-a se acordĂ“ƒ 90 de puncte. Din oficiu se acordĂ“ƒ 10 puncte.
Ăâ Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Numele ĂŸi prenumele elevului: ĂâÂĂâÂĂâÂĂâÂĂâÂĂâÂĂâÂĂâÂĂâÂĂâÂĂâÂĂâÂĂâÂĂâÂĂâÂ..
Data susĂÂinerii testului: ĂâÂĂâÂĂâÂĂâÂĂâÂĂâÂĂâÂĂâÂ


PARTEA I 35 de puncte

1. ExistenĂÂa individualĂ“ƒ ĂŸi socialĂ“ƒ a omului necesitĂ“ƒ o explicaĂÂie adecvatĂ“ƒ pentru a fi ĂÂnĂÂeleasĂ“ƒ.
Fiecare disciplinĂ“ƒ socio-umanĂ“ƒ are menirea de a rĂ“ƒspunde acestei cerinĂÂe.

Maria ĂŸi Irina au ĂÂn comun pasiunea pentru disciplinele socioumane. Maria afirmĂ“ƒ cĂ“ƒ studiul acestora i-a permis cunoasterea principalelor trĂ“ƒsĂ“ƒturi ale propriei personalitĂ“ƒĂÂi, dar ĂŸi dezvoltarea unei gĂÂndiri clare si coerente. Mai mult, ea considerĂ“ƒ cĂ“ƒ astfel ĂŸi-a dezvoltat ĂŸi un comportament raĂÂional ĂÂn utilizarea propriilor resurse. Irina susĂÂine cĂ“ƒ studiul disciplinelor socio-umane a contribuit atĂÂt la formarea capacitĂ“ƒĂÂii sale de a lua decizii ĂÂntemeiate pe argumente, cĂÂt si la dezvoltarea
capacitĂ“ƒĂÂii de a acĂÂiona eficient pentru atingerea obiectivelor, dinainte stabilite. De asemenea, ea remarcĂ“ƒ faptul cĂ“ƒ acum ĂÂĂŸi ĂÂnĂÂelege mult mai bine trĂ“ƒirile.


GrupaĂÂi, ĂÂn tabelul de mai jos, expresiile subliniate corespunzĂ“ƒtoare fiecĂ“ƒrei discipline socioumane studiate ĂÂn anii anteriori.

ÂLogicĂ“ƒ, argumentare ĂŸi comunicare ÂPsihologie Economie
  Â
  Â


12 puncte

2. ĂŽn ultimele decenii este tot mai evident faptul cĂ“ƒ promovarea unor principii etice este un important factor de care depinde reusita unei afaceri. Comportamentul etic al ĂÂntreprinzĂ“ƒtorului capĂ“ƒtĂ“ƒ noi dimensiuni, odatĂ“ƒ cu cresterea responsabilitĂ“ƒĂÂii sale faĂÂĂ“ƒ de partenerii de afaceri, faĂÂĂ“ƒ de angajaĂÂi ĂŸi faĂÂĂ“ƒ de instituĂÂiile publice.

ĂŽncercuiĂÂi litera corespunzĂ“ƒtoare enunĂÂului/enunĂÂurilor care exprimĂ“ƒ principii etice.

a. UrmĂ“ƒrirea maximizĂ“ƒrii profitului indiferent de mijloacele utilizate.
b. Informarea corectĂ“ƒ a clienĂÂilor cu privire la calitatea produselor.
c. Asigurarea transparenĂÂei tuturor deciziilor ĂŸi acĂÂiunilor.
d. Protejarea vieĂÂii, siguranĂÂei ĂŸi sĂ“ƒnĂ“ƒtĂ“ƒĂÂii angajaĂÂilor.

6 puncte


3. Drepturile omului Ăââ principale condiĂÂii care permit fiecĂ“ƒrei persoane sĂ“ƒ-ĂŸi dezvolte ĂŸi sĂ“ƒ-ĂŸi foloseascĂ“ƒ cĂÂt mai eficient calitĂ“ƒĂÂile Ăââ decurg din aspiraĂÂia tot mai mare a oamenilor la o viaĂÂĂ“ƒ ĂÂn care demnitatea ĂŸi valoarea fiecĂ“ƒruia este respectatĂ“ƒ ĂŸi protejatĂ“ƒ.

ĂŽncercuiĂÂi, ĂÂn cĂ“ƒsuĂÂa de text, dintre enunĂÂurile subliniate, acele enunĂÂuri care exprimĂ“ƒ drepturi ce nu au caracter ĂÂnnĂ“ƒscut.


AceastĂ“ƒ sĂ“ƒptĂ“ƒmĂÂnĂ“ƒ a fost foarte bogatĂ“ƒ ĂÂn evenimente. Cel mai important a fost faptul cĂ“ƒ am votat pentru prima oarĂ“ƒ. ĂŽn urmĂ“ƒ cu cĂÂteva zile, am participat la spectacolul prezentat de trupa de teatru a liceului ĂŸi mi-am exprimat, ĂÂn revista ĂŸcolii, opinia cu privire la acest eveniment. Din pĂ“ƒcate, tot ĂÂn aceastĂ“ƒ sĂ“ƒptĂ“ƒmĂÂnĂ“ƒ, am apelat la ĂÂngrijire medicalĂ“ƒ, din cauza unei rĂ“ƒceli.

9 puncte


4. DemocraĂÂia ĂŸi totalitarismul sunt regimuri politice ce se caracterizeazĂ“ƒ prin trĂ“ƒsĂ“ƒturi diferite.

GrupaĂÂi trĂ“ƒsĂ“ƒturile de mai jos ĂÂn casetele corespunzĂ“ƒtoare.

respectarea principiului separaĂÂiei
puterilor ĂÂn stat
monopolizarea puterii politice de
cĂ“ƒtre un singur partid
subordonarea totalĂ“ƒ a cetĂ“ƒĂÂeanului faĂÂĂ“ƒ
de stat
ordinea ĂÂn stat se bazeazĂ“ƒ pe
legitimitatea puterii

8 puncte


ÂTotalitarism ÂDemocraĂÂie
 Â

PARTEA a II-a 55 de puncte


Cum vĂ“ƒd eu lumea


Un edificiu multiform Ăââ acesta este templul ĂŸtiinĂÂei. Cu totul diferiĂÂi sunt oamenii care ĂÂi
trec pragul, ĂŸi diferite sunt forĂÂele sufleteĂŸti care i-au condus spre templu. [...]. Ce i-a adus oare ĂÂn templu? RĂ“ƒspunsul nu este uĂŸor de dat ĂŸi nu poate fi, desigur, acelaĂŸi pentru toĂÂi. Mai ĂÂntĂÂi, cred [...], cĂ“ƒ unul din cele mai puternice motive ce conduc la artĂ“ƒ ĂŸi ĂŸtiinĂÂĂ“ƒ este evadarea din viaĂÂa de toate zilele, cu asprimea ei dureroasĂ“ƒ ĂŸi pustiul ei dezolant, din cĂ“ƒtuĂŸele propriilor dorinĂÂe veĂŸnic schimbĂ“ƒtoare. Toate acestea ĂÂl alungĂ“ƒ pe omul sensibil din existenĂÂa personalĂ“ƒ ĂÂn lumea contemplĂ“ƒrii si ĂÂnĂÂelegerii; este un motiv comparabil cu nostalgia ce ĂÂl ĂÂmpinge pe orĂ“ƒĂŸean, fĂ“ƒrĂ“ƒ putinĂÂĂ“ƒ de ĂÂmpotrivire, din ambianĂÂa zgomotoasĂ“ƒ ĂŸi lipsitĂ“ƒ de perspectivĂ“ƒ spre ĂÂinuturile linistite ale munĂÂilor ĂÂnalĂÂi, unde privirea se pierde ĂÂn depĂ“ƒrtĂ“ƒri prin aerul liniĂŸtit ĂŸi pur ĂŸi se animĂ“ƒ de contururi odihnitoare create, parcĂ“ƒ, de eternitate. Omul ĂÂncearcĂ“ƒ, ĂÂntr-un fel care sĂ“ƒ i se potriveascĂ“ƒ oarecum, sĂ“ƒ-ĂŸi creeze o lume simplificatĂ“ƒ ĂŸi sistematicĂ“ƒ ĂŸi sĂ“ƒ treacĂ“ƒ astfel dincolo de lumea trĂ“ƒirilor, ĂÂn mĂ“ƒsura ĂÂn care nĂ“ƒzuieĂŸte sĂ“ƒ o ĂÂnlocuiascĂ“ƒ, pĂÂnĂ“ƒ la un anumit grad, prin aceastĂ“ƒ imagine [...].
(Albert Einstein - ,,Cum vĂ“ƒd eu lumeaĂâÂ, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1992)

A. FormulaĂÂi succint problematica pe care o abordeazĂ“ƒ textul dat.
B. Textul precizeazĂ“ƒ faptul ,,ĂâÂcĂ“ƒ unul din cele mai puternice motive ce conduc la artĂ“ƒ ĂŸi ĂŸtiinĂÂĂ“ƒ este evadarea din viaĂÂa de toate zileleĂâÂ. ConstruiĂÂi o argumentare care sĂ“ƒ susĂÂinĂ“ƒ aceastĂ“ƒ idee.
C. FormulaĂÂi un punct de vedere personal referitor la faptul cĂ“ƒ ,,omul ĂÂncearcĂ“ƒ, ĂÂntr-un fel care sĂ“ƒ i se potriveascĂ“ƒ oarecum, sĂ“ƒ-ĂŸi creeze o lume simplificatĂ“ƒ ĂŸi sistematicĂ“ƒ ĂŸi sĂ“ƒ treacĂ“ƒ astfel dincolo de lumea trĂ“ƒirilor.Ă✠ArgumentaĂÂi-vĂ“ƒ punctul de vedere.
D. ConsideraĂÂi cĂ“ƒ intrarea omului ĂÂn ,,templul ĂŸtiinĂÂeiĂâ poate fi determinatĂ“ƒ ĂŸi de alte motive decĂÂt cele la care se referĂ“ƒ autorul textuluiĂâÂ? ArgumentaĂÂi-vĂ“ƒ rĂ“ƒspunsul oferind un exemplu concret.BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

MODEL

Ăâ Se puncteazĂ“ƒ oricare alte formulĂ“ƒri/ modalitĂ“ƒĂÂi de rezolvare corectĂ“ƒ a cerinĂÂelor.
Ăâ Nu se acordĂ“ƒ punctaje intermediare, altele decĂÂt cele precizate explicit prin barem. Nu se acordĂ“ƒ fracĂÂiuni de punct.
Ăâ Se acordĂ“ƒ 10 puncte din oficiu. Nota finalĂ“ƒ se calculeazĂ“ƒ prin ĂÂmpĂ“ƒrĂÂirea punctajului total acordat pentru test la 10.

PARTEA I (35 de puncte)

1. cĂÂte 2 puncte pentru asocierea corectĂ“ƒ a fiecĂ“ƒrei expresii, astfel:


ÂLogicĂ“ƒ, argumentare ĂŸi comunicare
ÂPsihologie ÂEconomie
dezvoltarea unei gĂÂndiri clare
ĂŸi coerente
cunoaĂŸterea principalelor
trĂ“ƒsĂ“ƒturi ale propriei
personalitĂ“ƒĂÂi
ĂŸi-a dezvoltat ĂŸi un comportament
raĂÂional ĂÂn utilizarea propriilor
resurse
formarea capacitĂ“ƒĂÂii sale de a
lua decizii ĂÂntemeiate pe
argumente
ĂÂĂŸi ĂÂnĂÂelege mult mai bine trĂ“ƒirile dezvoltarea capacitĂ“ƒĂÂii de a acĂÂiona eficient pentru atingerea obiectivelor,
dinainte stabilite


6x2p=12 puncte


2. cĂÂte 2 puncte pentru ĂÂncercuirea fiecĂ“ƒreia dintre literele corespunzĂ“ƒtoare enunĂÂurilor care exprimĂ“ƒ principii etice, respectiv b, c si d 3x2p=6 puncte
3. cĂÂte 3 puncte pentru ĂÂncercuirea fiecĂ“ƒruia dintre enunĂÂurile care exprimĂ“ƒ drepturi ce nu au caracter ĂÂnnĂ“ƒscut 3x3p=9 puncte
4. cĂÂte 2 puncte pentru asocierea corectĂ“ƒ a fiecĂ“ƒreia dintre cele patru trĂ“ƒsĂ“ƒturi, astfel:


ÂTotalitarism ÂDemocraĂÂie
monopolizarea puterii politice de cĂ“ƒtre un singur partid
subordonarea totalĂ“ƒ a cetĂ“ƒĂÂeanului faĂÂĂ“ƒ de
stat
respectarea principiului separaĂÂiei puterilor ĂÂn stat
ordinea ĂÂn stat se bazeazĂ“ƒ pe legitimitatea puterii


4x2p=8 puncte


PARTEA a II-a (55 de puncte)

A. formularea succintĂ“ƒ a problematicii pe care o abordeazĂ“ƒ textul dat 10 puncte
(formularea corectĂ“ƒ ĂŸi concisĂ“ƒ Ăââ 10p/ formularea parĂÂial corectĂ“ƒ Ăââ 4p)

B. construirea unei argumentĂ“ƒri care sĂ“ƒ susĂÂinĂ“ƒ ideea ,,ĂâÂcĂ“ƒ unul din cele mai puternice motive ce conduc la artĂ“ƒ ĂŸi ĂŸtiinĂÂĂ“ƒ este evadarea din viaĂÂa de toate zileleĂâ 15 puncte (se urmĂ“ƒreĂŸte modul ĂÂn care elevul construieĂŸte structura argumentativĂ“ƒ a rĂ“ƒspunsului precizat)

NotĂ“ƒ: ĂŽn situaĂÂia ĂÂn care argumentarea respectĂ“ƒ structura acestei operaĂÂii logice, dar este incorectĂ“ƒ din punct de vedere filosofic se acordĂ“ƒ 7 puncte. Pentru ĂÂncercarea de construire a unei argumentĂ“ƒri se acordĂ“ƒ 2 puncte.

C. - formularea unui punct de vedere personal referitor la faptul cĂ“ƒ ,,omul ĂÂncearcĂ“ƒ, ĂÂntr-un fel care sĂ“ƒ i se potriveascĂ“ƒ oarecum, sĂ“ƒ-si creeze o lume simplificatĂ“ƒ si sistematicĂ“ƒ ĂŸi sĂ“ƒ treacĂ“ƒ astfel dincolo de lumea trĂ“ƒirilorĂ✠5 puncte

- argumentarea punctului de vedere personal formulat 10 puncte
(prezentare argumentatĂ“ƒ ĂŸi coerentĂ“ƒ Ăââ 15p/ formularea corectĂ“ƒ a punctului de vedere, dar argumentare neconvingĂ“ƒtoare - 12p/ formularea corectĂ“ƒ a punctului de vedere Ăââ 5p/ ĂÂncercarea de formulare a unui punct de vedere Ăââ 2p)

D. - aprecierea corectĂ“ƒ a faptului cĂ“ƒ intrarea omului ĂÂn ,,templul stiinĂÂeiĂâ poate fi determinatĂ“ƒ ĂŸi de alte motive decĂÂt cele la care se referĂ“ƒ autorul textului 5 puncte
- argumentarea rĂ“ƒspunsului prin oferirea unui exemplu concret 10 puncte
(prezentare corectĂ“ƒ ĂŸi argumentatĂ“ƒ - 15p/ prezentare pertinentĂ“ƒ, dar imprecis redactatĂ“ƒ - 10p)


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

x

Lasa un raspunsIntrebare antispam: 2 + 3 =
Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Va oferim GRATUIT Raportul Special
107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
eNews Portal INVATAMANT
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Descarca GRATUIT
Raportul Special

107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Va oferim GRATUIT Raportul Special
107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic.
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!