Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

SUBIECT EVALUARE INIIAL? LA BIOLOGIE - CLASA A X-A

de portalInvatamant.ro la 26 Sep. 2011
0 comentarii
Fii primul care comenteazaPrecizĂ“ƒri privind elaborarea unui test predictiv


Continuarea instruirii unui elev presupune cunoasterea exactĂ“ƒ a nivelului de pregĂ“ƒtire al elevului, pĂÂnĂ“ƒ ĂÂn acel moment. Din acest motiv, este necesarĂ“ƒ examinarea stĂ“ƒrii iniĂÂiale a pregĂ“ƒtirii celor care ĂÂnvaĂÂĂ“ƒ si a capacitĂ“ƒĂÂii lor de ĂÂnvĂ“ƒĂÂare. Aceasta presupune realizarea urmĂ“ƒtorilor paĂŸi:
Â- cunoaĂŸterea competenĂÂelor cuprinse ĂÂn programa disciplinei studiate de cĂ“ƒtre elev ĂÂn anul anterior;
Â- elaborarea, aplicarea ĂŸi examinarea detaliatĂ“ƒ a rezultatelor testului predictiv elaborat;
Â- stabilirea programelor compensatorii.

ĂŽn elaborarea testului predictiv se va ĂÂine seama ĂŸi de ceea ce urmeazĂ“ƒ sĂ“ƒ ĂÂnveĂÂe elevul, de competenĂÂele cuprinse ĂÂn programa disciplinei ce urmeazĂ“ƒ a fi studiatĂ“ƒ. Itemii din structura testului predictiv trebuie sĂ“ƒ verifice atingerea sau nu, de cĂ“ƒtre fiecare elev, a competenĂÂelor la un nivel de performanĂÂĂ“ƒ suficient pentru ca elevul sĂ“ƒ poatĂ“ƒ continua adecvat instruirea, ĂÂn ritmul impus de parcurgerea programei disciplinei.

Testul predictiv la Biologie a fost elaborat pentru elevii clasei a X-a. CompetenĂÂele generale cuprinse ĂÂn programa de biologie pentru clasa a IX-a sunt aceleaĂŸi cu competenĂÂele generale cuprinse ĂÂn programa de biologie pentru clasa a X-a. Apar unele deosebiri ĂÂn ceea ce priveĂŸte competenĂÂele specifice, asociate unor niveluri taxonomice diferite, ceea ce presupune proiectarea, pentru elevii clasei a X-a, a unor activitĂ“ƒĂÂi didactice care sĂ“ƒ permitĂ“ƒ atingerea, de cĂ“ƒtre elevi, pe parcursul anului de studiu, a acelor competenĂÂe corespunzĂ“ƒtoare nivelurilor taxonomice respective.

Pentru proiectarea corectĂ“ƒ a unui test predictiv este necesarĂ“ƒ cunoasterea calitĂ“ƒĂÂilor acestuia, ca de exemplu:

Â- Validitatea, exprimatĂ“ƒ de acurateĂÂea cu care este mĂ“ƒsurat ceea ce testul intenĂÂioneazĂ“ƒ sĂ“ƒ mĂ“ƒsoare. Validitatea unui test predictiv este asiguratĂ“ƒ ĂÂn condiĂÂiile ĂÂn care acesta este astfel construit, ĂÂncĂÂt va permite stabilirea modului ĂÂn care se va putea continua instruirea fiecĂ“ƒruia dintre elevii testaĂÂi.
Â- Fidelitatea Ăââ calitatea unui test de a produce rezultate constante ĂÂn urma aplicĂ“ƒrii lui
repetate. Un test predictiv fidel, aplicat ĂÂn situaĂÂii identice, conduce spre rezultate
identice. Testul predictiv proiectat nu este fidel dacĂ“ƒ, aplicat la doi elevi cu aceleaĂŸi
lacune ĂÂn instruire, le evidenĂÂiazĂ“ƒ doar la unul dintre ei. Este acceptatĂ“ƒ o abatere
standard care nu trebuie sĂ“ƒ depĂ“ƒseacĂ“ƒ 2,5 Ăââ 3%.
Â- Reprezentativitatea, determinatĂ“ƒ de acoperirea unor cĂÂmpuri mai largi de cunostinĂÂe, deprinderi, atitudini din domeniul de instruire pentru care a fost elaborat testul. Un test predictiv nu este reprezentativ dacĂ“ƒ verificĂ“ƒ doar pĂ“ƒrĂÂi sau elemente ale disciplinei studiate anterior si nu esenĂÂialul ĂÂntregii discipline studiate de cĂ“ƒtre elev.
Â- Puterea de discriminare Ăââ calitatea unui test de a identifica exact nivelul de
performanĂÂĂ“ƒ de care este capabil elevul si toate lacunele esenĂÂiale care au apĂ“ƒrut ĂÂn
instruirea anterioarĂ“ƒ a elevului. Gradul scĂ“ƒzut de discriminare a unui test predictiv
reduce capacitatea lui predictivĂ“ƒ.
Â- Aplicabilitatea Ăââ calitatea unui test de a fi administrat si interpretat cu usurinĂÂĂ“ƒ.

Un test predictiv este aplicabil numai ĂÂn condiĂÂiile ĂÂn care oferĂ“ƒ date utile atĂÂt
elevului, cĂÂt si profesorului, asigurĂÂnd un feedback diferenĂÂiat.

Rezultatele testului predictiv trebuie valorificate pentru realizarea instruirii diferenĂÂiate a
elevilor, ĂÂn scopul optimizĂ“ƒrii continue a performanĂÂelor de ĂÂnvĂ“ƒĂÂare ale fiecĂ“ƒrui elev.

Instruirea diferenĂÂiatĂ“ƒ se poate realiza:
- ĂÂn cadrul programelor compensatorii;
- ĂÂn timpul ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒrii dirijate ĂÂn clasĂ“ƒ;
- ĂÂn cadrul studiului individual.

DupĂ“ƒ stabilirea structurii testului predictiv, se proiecteazĂ“ƒ matricea de specificaĂÂii care
vizeazĂ“ƒ conĂÂinuturi largi si competenĂÂe corespunzĂ“ƒtoare unor niveluri taxonomice generale.

Liniile matricei de specificaĂÂie includ elementele de conĂÂinut, iar coloanele nivelurile
taxonomice ale domeniului cognitiv (cunoastere, ĂÂnĂÂelegere, aplicare, analizĂ“ƒ, sintezĂ“ƒ, evaluare), corespunzĂ“ƒtoare competenĂÂelor de evaluat.

ĂŽn celulele matricei de specificaĂÂie, aflate la intersecĂÂia dintre conĂÂinuturi si competenĂÂele corespunzĂ“ƒtoare nivelurilor taxonomice, sunt marcaĂÂi prin ĂâžXĂâ itemii folosiĂÂi ĂÂn proiectarea testului (cĂ“ƒrora li s-a repartizat un anumit punctaj), itemi prin care se evalueazĂ“ƒ diferite competenĂÂe corespunzĂ“ƒtoare nivelurilor cognitive.
Â
ConĂÂinuturi/CompetenĂÂe
corespunzĂ“ƒtoare
nivelurilor
taxonomice
AchiziĂÂia
informaĂÂiei
ĂŽnĂÂelegere

Aplicare
AnalizĂ“ƒ
ÂSintezĂ“ƒ ÂEvaluare
Â
I. Diversitatea lumii vii
X X Â Â Â Â
II. Celula - unitatea
structuralĂ“ƒ ĂŸi funcĂÂionalĂ“ƒ
a vieĂÂii - Structura,
ultrastructura ĂŸi rolul
(enunĂÂarea funcĂÂiei fĂ“ƒrĂ“ƒ
descrierea mecanismelor)
componentelor celulei
 X   X Â
Diviziune celularĂ“ƒ:
importanĂÂĂ“ƒ, clasificare
 X    Â
III. Ereditatea ĂŸi
variabilitatea lumii vii:
Concepte: ereditate,
variabilitate;
Mecanismele transmiterii
caracterelor ereditare:
- Legile mendeliene ale ereditĂ“ƒĂÂii
 X X

X

X
X

X
X Â
Teoria cromozomalĂ“ƒ a
ereditĂ“ƒĂÂii
 X    Â
Determinism cromozomal al
sexelor
X Â Â Â Â Â
InfluenĂÂa mediului asupra
ereditĂ“ƒĂÂii (mutaĂÂii, clasificare,
factori mutageni);
X Â Â Â Â Â
GeneticĂ“ƒ umanĂ“ƒ:
- boli ereditare:
- clasificare si exemple;
- sfaturi genetice
 X    Â
Inginerie geneticĂ“ƒ:
- sinteza artificialĂ“ƒ de gene
ĂŸi transferul interspecific;
- clonarea.
X X
X
   X

TEST DE EVALUARE INIĂÂIALĂ“â
Anul ĂŸcolar 2011-2012
Disciplina BIOLOGIE
Clasa a X-a

Numele ĂŸi prenumele elevului:
Data susĂÂinerii testului:

MODEL
Ăâ Pentru rezolvarea corectĂ“ƒ a tuturor cerinĂÂelor din Partea I ĂŸi din Partea a II-a se acordĂ“ƒ 90 de puncte. Din oficiu se acordĂ“ƒ 10 puncte.
Ăâ Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.


PARTEA I (40 de puncte)

1. Coloana B cuprinde exemple de reprezentanĂÂi ai regnului animal, iar coloana A grupele cĂ“ƒrora aparĂÂin reprezentanĂÂii respectivi. ScrieĂÂi, ĂÂn spaĂÂiul liber din dreptul fiecĂ“ƒrei cifre din coloana A, litera corespunzĂ“ƒtoare din coloana B.

ÂÂÂÂÂÂ AÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Â Â Â Â Â B
ĂââĂââ 1. artropode a) cestode
ĂââĂââ 2. celenterate b) gasteropode
ĂââĂââ 3. cordate c) hidrozoare
ĂââĂââ 4. moluĂŸte d) insecte
ÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ e) placentare

12 puncte
2. Coloana B cuprinde exemple de funcĂÂii ĂÂndeplinite de unele componente celulare, iar coloana A componentele celulare respective. ScrieĂÂi, ĂÂn spaĂÂiul liber din dreptul fiecĂ“ƒrei cifre din coloana A, litera corespunzĂ“ƒtoare din coloana B.ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ AÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ B
ĂââĂââ 1. cloroplaste a) digestie intracelularĂ“ƒ
ĂââĂââ 2. lizozomi  b) fotosintezĂ“ƒ
ĂââĂââ 3. mitocondrii c) producerea de energie
ĂââĂââ 4. ribozomi d) sinteza proteinelor
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Â Â Â ÂÂ e) transport intracitoplasmatic

12 punctePentru itemii 3, 4, 5, 6, 7 ĂÂncercuiĂÂi litera corespunzĂ“ƒtoare rĂ“ƒspunsului corect. Este corectĂ“ƒ o singurĂ“ƒ variantĂ“ƒ de rĂ“ƒspuns.

3. Ereditatea reprezintĂ“ƒ:

a) ĂÂnsusirea indivizilor din aceeasi specie de a se deosebi ĂÂntre ei
b) mostenirea, de cĂ“ƒtre descendenĂÂi, a unor caractere de la pĂ“ƒrinĂÂi
c) transmiterea linearĂ“ƒ a genelor plasate pe cromozomii neomologi
d) transmiterea caracterelor de la descendenĂÂi la ascendenĂÂi

2 puncte


4. Gimnosperme sunt:

a) coniferele
b) ferigile
c) muschii
d) monocotiledonatele

2 puncte


5. Grupele de sĂÂnge pe care le pot avea copiii unui cuplu, ĂÂn cazul ĂÂn care mama are grupa sanguinĂ“ƒ A, fiind heterozigotĂ“ƒ, iar tatĂ“ƒl grupa sanguinĂ“ƒ O, sunt:

a) A si B
b) A si AB
c) A si O
d) AB si O

2 puncte

6. Factori mutageni fizici sunt:

a) analogi ai bazelor azotate
b) unele antibiotice
c) unele virusuri
d) radiaĂÂiile neionizante

2 puncte

7. Anomalie numericĂ“ƒ autozomalĂ“ƒ este sindromul:

a) Down
b) Klinefelter
c) Turner
d) ĂâipĂ“ƒtul pisicii

2 puncte

CitiĂÂi, cu atenĂÂie, afirmaĂÂiile urmĂ“ƒtoare, numerotate cu cifre de la 8 la 9. DacĂ“ƒ apreciaĂÂi cĂ“ƒ afirmaĂÂia este adevĂ“ƒratĂ“ƒ, scrieĂÂi, ĂÂn spaĂÂiul din dreptul cifrei corespunzĂ“ƒtoare afirmaĂÂiei, litera A. DacĂ“ƒ apreciaĂÂi cĂ“ƒ afirmaĂÂia este falsĂ“ƒ, scrieĂÂi, ĂÂn spaĂÂiul din dreptul cifrei corespunzĂ“ƒtoare afirmaĂÂiei, litera F si modificaĂÂi parĂÂial afirmaĂÂia pentru ca aceasta sĂ“ƒ devinĂ“ƒ adevĂ“ƒratĂ“ƒ. FolosiĂÂi, ĂÂn acest scop, informaĂÂia stiinĂÂificĂ“ƒ adecvatĂ“ƒ. Nu se acceptĂ“ƒ folosirea negaĂÂiei. AfirmaĂÂia modificatĂ“ƒ se scrie ĂÂn spaĂÂiul de sub afirmaĂÂia falsĂ“ƒ pe care o modificaĂÂi.

ĂââĂââ 8. Determinismul cromozomal al sexelor de tip Drosophila este ĂÂntĂÂlnit la mamifere.
ĂââĂââ 9. Clona reprezintĂ“ƒ o linie de celule provenite dintr-un strĂ“ƒmos iniĂÂial prin procesul de reproducere sexuatĂ“ƒ.

6 punctePARTEA a II-a (50 de puncte)

Rezolvarea completĂ“ƒ a cerinĂÂelor din PARTEA a II-a a testului se realizeazĂ“ƒ, pe foaia de test, ĂÂn spaĂÂiul repartizat rezolvĂ“ƒrii acestora, de la sfĂÂrsitul testului de evaluare iniĂÂialĂ“ƒ.

1. Mitoza si meioza sunt tipuri de diviziune celularĂ“ƒ indirectĂ“ƒ.
 a) StabiliĂÂi douĂ“ƒ asemĂ“ƒnĂ“ƒri si douĂ“ƒ deosebiri ĂÂntre mitozĂ“ƒ si meiozĂ“ƒ.
ÂÂÂ b) ExplicaĂÂi importanĂÂa procesului de crossing-over pentru organismele care se reproduc sexuat.
 c) AlcĂ“ƒtuiĂÂi un text coerent, format din douĂ“ƒ propoziĂÂii/ o frazĂ“ƒ, ĂÂn care sĂ“ƒ folosiĂÂi corect si ĂÂn corelaĂÂie urmĂ“ƒtoarele noĂÂiuni: nucleu, cromozom, ADN, cromatinĂ“ƒ.

21 puncte

2. Dezvoltarea tehnicilor de investigaĂÂie din stiinĂÂele biologice a fĂ“ƒcut posibilĂ“ƒ dezvoltarea ingineriei genetice, a biotehnologiilor.
 a) NumiĂÂi un tip de enzime utilizate ĂÂn ingineria geneticĂ“ƒ.
 b) ExplicaĂÂi ĂÂn ce constĂ“ƒ sfatul genetic.
 c) StabiliĂÂi douĂ“ƒ argumente ĂÂn favoarea importanĂÂei ingineriei genetice pentru societatea umanĂ“ƒ.

11 puncte

3. Se ĂÂncruciĂŸeazĂ“ƒ douĂ“ƒ soiuri de tomate: unul cu fructe rosii (R) si formĂ“ƒ ovalĂ“ƒ (O) si altul cu fructe portocalii (r) si formĂ“ƒ rotundĂ“ƒ (o). PĂ“ƒrinĂÂii sunt homozigoĂÂi pentru ambele caractere. ĂŽn prima generaĂÂie, F1, se obĂÂin organisme hibride. Prin ĂÂncrucisarea ĂÂntre ei a hibrizilor din F1, se obĂÂin, ĂÂn F2, 16 combinaĂÂii de factori ereditari.

StabiliĂÂi urmĂ“ƒtoarele:

a) genotipul pĂ“ƒrinĂÂilor;
b) fenotipul organismelor din F1;
c) numĂ“ƒrul combinaĂÂiilor dublu homozigote din F2;
d) genotipurile organismelor din F2 care au fructe rosii si rotunde;
e) completaĂÂi aceastĂ“ƒ problemĂ“ƒ cu o altĂ“ƒ cerinĂÂĂ“ƒ pe care o formulaĂÂi voi; rezolvaĂÂi cerinĂÂa pe care aĂÂi propus-o.

18 puncteBAREM DE EVALUARE ĂžI DE NOTARE

MODEL
Ăâ Se puncteazĂ“ƒ oricare alte formulĂ“ƒri/ modalitĂ“ƒĂÂi de rezolvare corectĂ“ƒ a cerinĂÂelor.
Ăâ Nu se acordĂ“ƒ punctaje intermediare, altele decĂÂt cele precizate explicit prin barem. Nu se acordĂ“ƒ fracĂÂiuni de punct.
Ăâ Se acordĂ“ƒ 10 puncte din oficiu. Nota finalĂ“ƒ se calculeazĂ“ƒ prin ĂÂmpĂ“ƒrĂÂirea punctajului total acordat pentru test la 10.

PARTEA I (40 de puncte)

1.Se acordĂ“ƒ cĂÂte 3p. pentru fiecare asociere corectĂ“ƒ: 1d; 2c; 3e; 4b. 4 x 3p.= 12 puncte
2.Se acordĂ“ƒ cĂÂte 3p. pentru fiecare asociere corectĂ“ƒ: 1b; 2a; 3c; 4d. 4 x 3p.= 12 puncte

Pentru itemii 3 Ăââ 7, se acordĂ“ƒ cĂÂte 2p. pentru fiecare rĂ“ƒspuns corect:
3b; 4a; 5c; 6d; 7a. 5 x 2p.= 10 puncte

Pentru itemii 8 Ăââ 9, se acordĂ“ƒ cĂÂte 2p. pentru fiecare rĂ“ƒspuns corect:
8A; 9F. 2 x 2p.= 4 puncte

Se acordĂ“ƒ 2p. pentru modificarea corectĂ“ƒ a afirmaĂÂiei false. 2 puncte

PARTEA a II-a (50 de puncte)

1.
 a) Stabilirea a douĂ“ƒ asemĂ“ƒnĂ“ƒri si a douĂ“ƒ deosebiri ĂÂntre mitozĂ“ƒ si meiozĂ“ƒ. 4 x 2p.= 8 puncte
 b) ExplicaĂÂia corectĂ“ƒ. 3 puncte
 c) Pentru fiecare noĂÂiune folositĂ“ƒ corect, ĂÂn corelaĂÂie cu celelalte noĂÂiuni, se acordĂ“ƒ cĂÂte 2p.
4 x 2p.= 8 puncte

Pentru respectarea lungimii textului se acordĂ“ƒ 2 p. 2 puncte

2.
 a) Numirea unui tip de enzime utilizate ĂÂn ingineria geneticĂ“ƒ. 2 puncte
 b) ExplicaĂÂia corectĂ“ƒ. 3 puncte
 c) Stabilirea a douĂ“ƒ argumente ĂÂn favoarea importanĂÂei ingineriei genetice pentru societatea umanĂ“ƒ. 2 x 3p.= 6 puncte

3.
 a) genotipul pĂ“ƒrinĂÂilor: RROO; rroo; 2 x 2p.= 4 puncte
 b) fenotipul organismelor din F1: tomate cu fructe rosii si formĂ“ƒ ovalĂ“ƒ; 2 puncte
 c) numĂ“ƒrul combinaĂÂiilor dublu homozigote din F2: 4 (4/16); 2 puncte
ÂÂÂ d) genotipurile organismelor din F2 care au fructe rosii si rotunde: RRoo; Rroo; 2 x 2p.= 4 puncte
ÂÂÂ e) formularea cerinĂÂei; 4 puncte
ÂÂÂ rezolvarea cerinĂÂei. 2 puncteTi-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

x

Lasa un raspunsIntrebare antispam: 1 + 3 =
Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Va oferim GRATUIT Raportul Special
107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Descarca GRATUIT
Raportul Special

107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Va oferim GRATUIT Raportul Special
107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic.
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!