Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

METODOLOGIE MASTER 2011 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA

de portalInvatamant.ro la 16 Sep. 2011
0 comentarii
Fii primul care comenteaza

La admiterea in ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta (conform Legii nr. 288/2004), absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta a studiilor universitare de lunga durata (conform Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare), precum si absolventii studiilor efectuate in strainatate si recunoscute de catre directia de specialitate din MEdCTS, indiferent de domeniul, institutia de invĂ“ƒatamant superior si anul in care a obtinut diploma.

Orice persoana care are dreptul sa participe la concursul de admitere la studii universitare de masterat poate urma, o singura data, un singur program de masterat pe locuri finantate de la bugetul de stat.

Pentru anul universitar 2011 Ăââ 2012, Senatul UPB a hotarat ca formatiile de studiu la masterat sa fie de minim 15 masteranzi si respectand o medie de 20 masteranzi pe domeniu.

Concursul de admitere in invĂ“ƒatamantul universitar de masterat se organizeaza intr-o singura sesiune, in perioada 19-20 septembrie 2011.

In cazul studiilor universitare de masterat organizate intr-o limba de circulatie internationala, concursul de admitere trebuie sa contina si verificarea competentelor lingvistice pentru limba de studiu.

De locurile in regim cu taxa pot beneficia, la cerere, candidatii care se regasesc peste numarul de locuri finantate de la bugetul de stat, in ordinea descrescatoare a mediilor generale de admitere.

La inscriere, candidatii vor declara, pe proprie raspundere, daca au mai urmat alte forme de studii universitare sau postuniversitare pe locuri finantate de la bugetul de stat. In cazul in care studentii declarati admisi la studiile universitare de masterat, pe locurile finantate de la buget, au mai beneficiat de o astfel de facilitate, vor urma programul respectiv in regim Ăâžcu taxa de studiiĂâÂ.

Candidatii care au fost exmatriculati de la studii universitare sau postuniversitare de masterat au dreptul sa se inscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxa.

La inscrierea pentru concursul de admitere in invatamantul universitar de masterat cu predare in limba romana cetatenii straini au obligatia sa prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de catre institutii abilitate ale MEdCTS.

Pentru studiile universitare de masterat se pot inscrie la concursul de admitere absolventii cu diploma de licenta/inginer sau echivalenta acesteia, indiferent de profilul (domeniul)/specializarea si anul in care candidatul a obtinut diploma de licenta/inginer. Cunostintele specifice domeniului de studii se verifica pe baza unei bibliografii cuprinzand lucrari de specialitate, anuntata din timp de catre facultati.

Copiii personalului didactic sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior, o singura data pentru fiecare ciclu de studii universitare (licenta, masterat, doctorat).

Concursul de admitere la studii universitare de masterat consta in doua probe:

a) Proba 1 Ăââ examinarea dosarelor de concurs si considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licenta sau a studiilor universitare de lunga durata

b) Proba 2 - la alegerea fiecarei facultati, consta in:
- o proba bazata pe examen scris cu subiecte din bibliografia anuntata;
- sau, o proba orala cu subiecte din bibliografia anuntata;
- sau, o proba orala constand dintr-un interviu;
- sau, orice combinaĂÂie dintre cele trei modalitĂ“ƒĂÂi anterioare.

In eventualitatea existentei mai multor candidati cu medii generale de admitere egale, pentru ocuparea ultimului loc finantat de la bugetul de stat, criteriile de departajare sunt: media anilor de studii de licenta/lunga durata, media examenului de finalizarea studiilor, media probei scrise de concurs.

Repartizarea candidatilor pe locurile fara taxa, admisi Ăâžfara locĂâÂ, se poate face in doua etape:

a) in cadrul facultatii, daca exista programe de studii de masterat care nu si-au completat formatia cu numarul minim de 15 de candidati admisi;

b) pentru programele de studii de masterat din alte facultati, care nu si-au completat formatiile de studii in etapa precedenta, numai daca grupurile tinta din care provin candidatii admisi sunt similare.

In vederea inmatricularii, candidatii admisi pe locuri finantate de la buget au obligatia sa depuna pana la data de 22.09.2011 diploma de licenta/inginer in original, la secretariatul facultatii. Neprezentarea diplomei in original, in termenul stabilit, atrage neinmatricularea la facultatea respectiva a candidatului admis.

In termen de cel mult trei zile de la data afisarii rezultatului concursului, Comisia de admitere a facultatii va depune la Rectoratul UPB, dosarul concursului de admitere care va contine:
- situatia centralizatoare a rezultatului final;
- listele nominale ale candidatilor declarati admisi si respectiv respinsi, pentru fiecare program de studiu;
- subiectele si baremurile de corectura, la proba scrisa de concurs.

Eventualele contestatii se depun la secretariatele facultatilor in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor concursului de admitere, iar rezultatul acestora se anunta in cel mult 5 zile de la incheierea termenului de depunere a contestatiilor.

FISA DE INSCRIERE NR. _____

PENTRU ABSOLVENTII CU DIPLOMA DE LICENTA/INGINER CARE DORESC SA URMEZE INVATAMANTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012

1. Numele, initiala prenumelui tatĂ“ƒlui ĂŸi prenumele candidatului:
______________________________________________
2. Sexul:____________
3. CetĂ“ƒĂÂenia:_____________________, NaĂÂionalitatea ___________________
4. Data naĂŸterii: ziua ________, luna ___________________, anul _________
5.Locul naĂŸterii: localitatea _________________________, judeĂÂul/sectorul _____________
6.Buletinul/cartea de identitate: seria _______, nr. _________________________________,
eliberat de _______ ____________________________, la data de ___________________
7. Domiciliul stabil: localitatea _________________________________________________,
judeĂÂul/sectorul _____________________, cod poĂŸtal ______,
str. __________________________________, nr. ____, bl. ___, sc. ___ , et. ___, ap. ___,
telefon:__________________
8. Liceul absolvit: ________________________________, din localitatea ______________________, specializarea absolvitĂ“ƒ ___________________,
anul absolvirii ______
9. Am absolvit:
a) Facultatea __________________________, Institutul de ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂnt superior _____________________________, din localitatea ______________________________________, ĂÂn anul ___________,
ĂÂn profilul/domeniul __________________, specializarea ____________
b) ĂŸi Facultatea _______________________________________________,
Institutul de ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂnt superior _________________________________________,
din localitatea ______________________________________, ĂÂn anul ___________,
ĂÂn profilul/domeniul __________________, specializarea ____________
10. Media generalĂ“ƒ a anilor de studii: ____________________________________________
(ĂÂn cifre ĂŸi litere)
11. Media examenului de licenĂÂĂ“ƒ/diplomĂ“ƒ: ________________________________________
(ĂÂn cifre ĂŸi litere)
12. Seria ĂŸi numĂ“ƒrul diplomei de licenĂÂĂ“ƒ/inginer: ________________________
Metodologie admitere masterat
9
13. Specializarea pe care am absolvit-o: studii de masterat/studii academice (dacĂ“ƒ este cazul):
_____________________________________________________ ĂÂn regim fĂ“ƒrĂ“ƒ taxĂ“ƒ/cu taxĂ“ƒ,
Facultatea _____________________________________________,
Institutul de ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂnt superior _______________________________________________,
din localitatea _________________, ĂÂn anul ______,cu media generalĂ“ƒ ________________,
(ĂÂn cifre ĂŸi litere)
nota ____________________ la examenul de disertaĂÂie
(ĂÂn cifre ĂŸi litere)
14. a) Facultatea la care se ĂÂnscrie______________________________________________
b) Programul de studii pe care doreĂŸte sĂ“ƒ ĂÂl urmeze:
1. ___________________________________; 6. _______________________________;
2. ___________________________________; 7. _______________________________;
3. ___________________________________; 8. _______________________________;
4. ___________________________________; 9. _______________________________;
5. __________________________________; 10. _______________________________.
15. Locul de muncĂ“ƒ: __________________________________________________________
din localitatea _______________________________ judeĂÂul/sectorul ___________________
telefon: ________________
16. NumĂ“ƒrul chitanĂÂei pentru plata taxei de ĂÂnscriere la concursul de admitere ____________
17. Subsemnatul declar cele de mai sus pe propria rĂ“ƒspundere. Am luat la cunoĂŸtinĂÂĂ“ƒ cĂ“ƒ declararea unor informaĂÂii false conduce automat la pierderea locului ocupat prin concursul de admitere. De asemenea am luat la cunoĂŸtinĂÂĂ“ƒ cĂ“ƒ Universitatea POLITEHNICA din BucureĂŸti prelucreazĂ“ƒ datele mele cu caracter personal ĂÂn scopul admiterii ĂŸi finalizĂ“ƒrii studiilor ĂŸi de faptul cĂ“ƒ sunt obligat sĂ“ƒ furnizez datele cunoscĂÂnd cĂ“ƒ refuzul determinĂ“ƒ neĂÂnscrierea la concursul de admitere. Datele vor fi dezvĂ“ƒluite Ministerului EducaĂÂiei, CercetĂ“ƒrii ĂŸi InovĂ“ƒrii, ĂŸi BĂ“ƒncilor. Conform Legii nr. 677/2001, cu modificĂ“ƒrile ulterioare, cunosc faptul cĂ“ƒ beneficiez de dreptul la informare, dreptul de acces, de intervenĂÂie ĂŸi opoziĂÂie asupra datelor furnizate precum ĂŸi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, prin ĂÂnaintarea unei cereri scrise, datatĂ“ƒ ĂŸi semnatĂ“ƒ, UniversitĂ“ƒĂÂii POLITEHNICA din BucureĂŸti. De asemenea, am luat la cunoĂŸtinĂÂĂ“ƒ cĂ“ƒ beneficiez de dreptul de a mĂ“ƒ adresa cu plĂÂngere AutoritĂ“ƒĂÂii NaĂÂionale de Supraveghere a PrelucrĂ“ƒrii datelor cu caracter personal ĂŸi justiĂÂiei.
Candidat: SemnĂ“ƒtura _________________________, Data ____________
18. Verificat: Numele ĂŸi prenumele ___________________________________
SemnĂ“ƒtura __________________________, Data ______________

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

x

Lasa un raspunsIntrebare antispam: 2 + 4 =
Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Va oferim GRATUIT Raportul Special
107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Descarca GRATUIT
Raportul Special

107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Va oferim GRATUIT Raportul Special
107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!